Smanjenje troškova za energiju

Naš je cilј da bogata iskustva iz domaće i evropske prakse prenesemo na naše klijente kroz moderan energetski menadžment i kontinualno unapređenje energetske efikasnosti. Kontrola troškova za energiju je mesto gde leži ogroman potencijal za uštede.

Program unapređenja poslovanja malih i srednjih preduzeća

Program je zasnovan na principu kontinualnih unapređenja uz punu usaglašenost sa ISO standardima i predstavlja jedan od koraka ka zahtevima koje postavlja savremeno poslovanje. Alati predstavljaju poslovnu navigaciju, vodič za sve one koji žele da pospeše svoje poslovanje i uvek budu na putu ka još boljem. Ovo se posebno odnosi na unapređenja energetske efikasnosti i implementaciju energetskog menadžmenta.

Merenja, verifikacija, validacija

Objektivna i nezavisana ocena postignutih rezultata u unapređenju poslovanja, smanjenju troškova za energiju, ostvarenom kvalitetu proizvoda i u drugim oblastima, neophodan je preduslov uspeha. Po svetski i evropski priznatim metodologijama izmerićemo potrebne parametre, verifikovati Vaša unapređenja i validirati uređaje i prostore.Zagađenje

Budimo društveno odgovorni, brinimo za našu decuEnergetska efikasnost

Racionalno trošimo energiju, smanjimo zagađenje"Zelene tehnologije"

Upotrebom savremenih tehnologija možemo smanjiti količine otpada, pretvarajući ih u energijuObnovljivi izvori

Obnovljivi izvori energije, pored toga što ne troše prirodne resurse, predstavljaju i čistija tehnološka rešenja